• कुनै प्रश्नहरू छन् ? हामीलाई Mail पठाउनुहोस्
-->
हामीलाई सन्देश पठाउनुहोस्
तपाईंको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल प्रविष्ट गर्नुहोस्
तपाईंको विषय प्रविष्ट गर्नुहोस्
तपाईंको सन्देश प्रविष्ट गर्नुहोस्
सम्पर्क जानकारी
ठेगाना
  • गण्डकी प्रदेश, बाग्लुङ बरेङ -२, हुग्दिशिर, नेपाल
फोन नम्बर
  • +977 9857621221
ईमेल
  • brm.bhrikutee@gmail.com